^Back To Top
 • 1 . .. . .Mały Geniusz - . . .
  . . . . . .MAŁY GENIUSZ . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . .. . ... . . .Grójec- ul. Krobowska 13. . . . . . . . . . . . . . ..... . .tel. 0503171196. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....malygeniusz@malygeniusz.com.pl
 • 2 . .. . .Mały Geniusz - Dziecko i Sztuka
  . . . . . .MAŁY GENIUSZ . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . .. . ... . . .Grójec- ul. Krobowska 13. . . . . . . . . . . . . . ..... . .tel. 0503171196. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....malygeniusz@malygeniusz.com.pl
 • 3 ..Mały Geniusz - Strefa Mamy i Taty
  . . . . . .MAŁY GENIUSZ . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . .. . ... . . .Grójec- ul. Krobowska 13. . . . . . . . . . . . . . ..... . .tel. 0503171196. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....malygeniusz@malygeniusz.com.pl
 • 4 . .. ..Mały Geniusz - Easy English
  . . . . . .MAŁY GENIUSZ . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . .. . ... . . .Grójec- ul. Krobowska 13. . . . . . . . . . . . . . ..... . .tel. 0503171196. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....malygeniusz@malygeniusz.com.pl
 • 5 . .. . .Mały Geniusz - Urodziny
  . . . . . .MAŁY GENIUSZ . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . .. . ... . . .Grójec- ul. Krobowska 13. . . . . . . . . . . . . . ..... . .tel. 0503171196. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....malygeniusz@malygeniusz.com.pl
baner

Login Form

WARSZTATY DOBREGO STARTU

Zajęcia przeznaczone dla dzieci 2- 3 letnich, które dopiero za rok podejmą edukację przedszkolną. Podczas zabaw stosownych do wieku i tematu danego spotkania,  dzieci zdobywają nowe umiejętności i ciekawie spędzają czas. Ponadto interakcje z rówieśnikami pozwalają lepiej przygotować się maluszkom do pobytu w przedszkolu. Rodzic uczestnicząc z dzieckiem w zajęciach ma okazję do wartościowego spędzania z nim czasu i obserwacji procesu uspołeczniania swojej pociechy. Spotkania nasze pozwalają na przyzwyczajanie dziecka do pracy w grupie pod okiem pedagoga i rodzica. W dłuższej perspektywie natomiast do samodzielnego uczestnictwa w zajęciach, co stanowi świetne przygotowanie do pobytu w przedszkolu.

 Zajęcia składają się z 3 elementów:

 •  swobodna zabawa indywidualna lub z innymi dziećmi
 •  tematyczne zabawy organizowane przez prowadzącą dla dzieci z rodzicem (np. zabawy ruchowe, teatrzyk, zabawy rytmiczne, inscenizacje, improwizacje ruchowe)
 •  wspólna tematyczna praca plastyczna, wykonywana przez dziecko, przy zaangażowaniu się opiekuna

 Zajęcia przygotowuje i prowadzi mgr Katarzyna Korczak- nauczyciel wychowania przedszkolnego i praktykujący psycholog dziecięcy.

 Warsztaty Dobrego Startu z  to przede wszystkim:

 • rozwijanie u dziecka inteligencji ruchowej, muzycznej,  językowej, matematyczno- logicznej, interpersonalnej, przyrodniczej i wizualno- przestrzennej,
 • harmonijny rozwój wszystkich zmysłów,
 • rozwój społeczny,
 • nauka umiejętnego współdziałania dziecko- rodzic,
 •  nauka współdziałania w grupie innych dzieci,
 • poznawanie sposobów, na kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem,
 • poznawanie ciekawych zabaw i metod stymulujących rozwój dzieci,
 • poznanie sposobów nauki czytania i liczenia wg Domana.

To czas tylko dla Ciebie i Twojego Dziecka.

Copyright © 2013. MAŁY GENIUSZ Rights Reserved.


Facebook